Om een prettig leef- en woonklimaat voor alle inwoners van Odiliapeel te scheppen is het noodzakelijk niet alleen goed contact te hebben met de bewoners maar ook dat er regelmatig contact is met de gemeente Maashorst, de commandant Vliegbasis Volkel, politie, Provincie, Meldpunt Overlast en de dorpsraden van de omliggende dorpen. Voor Odiliapeel is het Peels Platform de verbindende schakel. Specifiek voor de jongeren behartigt de jongerenraad (Stichting JO) de belangen van de jongeren in het dorp.

De bestuurlijke leidraad hierbij is de Kernen CV die in 2023 is opgesteld door bewoners in samenwerking met de Gemeente Maashorst.

Het Peels Platform is voortgekomen uit het voormalig dorpsbestuur Odiliapeel en is opgericht om het dorpsontwikkelingsproces in Odiliapeel vorm te geven. Onder het motto: Voor en door bewoners, wil het Peels Platform de dorpsontwikkeling samen met en door de bewoners stimuleren. Door projecten te initiëren en de gedragenheid van deze projecten door de dorpsbewoners te stimuleren wil het de ontwikkeling van Odiliapeel vormgeven. 

Heeft u input voor projecten, contact met het bestuur van het Peels Platform of met de Jongerenraad? U kunt ons via CONTACT direct een bericht sturen.