Voor ontspanning heeft Odiliapeel gezien haar grootte een ruim aanbod. Er zijn veel verenigingen die veel activiteiten organiseren. Te denken valt aan voetbal, volleybal, biljart, een tourclub, voltigevereniging en een muziekvereniging. Daarnaast kan men in
georganiseerd verband kaarten, dansen, hardlopen, vissen en nog veel meer. Er is kortom van alles te doen. Naast de sport- en cultuurverenigingen zijn er ook verschillende buurtverenigingen en burgerinitiatieven die met name een rol vervullen in het communiceren van wat er speelt in het dorp en daarover contact onderhouden met de gemeente. Veel inwoners zijn als vrijwilliger actief bij één of meerdere verenigingen. 

Directe link naar: