Bestuur

De ondernemersvereniging heeft een bestuur dat thans bestaat uit 5 personen

Voorzitter:  Perry van den Bogaart

Secretaresse : Dianne Peters

Penningmeester: Ivo van Beuningen

Bestuurslid: Ilse Scholten

Bestuurslid: Michiel van Boxtel