Odiliapeel is een zorgzaam dorp te noemen. Veel mensen zijn mantelzorger. Door de grote sociale cohesie zien
mensen veel naar elkaar om en zijn bereid elkaar te helpen. Ondersteunt door individuele dorpsbewoners zijn er ook organisaties in Odiliapeel die extra zorg kunnen bieden.


Zorg en Welzijn Odiliapeel..

Postadres:           Oudedijk 9a, 5409 AA Odiliapeel

Centraal meldpunt: 06 - 38 91 86 99

Doel van het meldpunt is om bereikbaar te zijn voor hulpvragen en het meedenken op het gebied van zorg en welzijn voor alle leeftijden (0 -100+ jaar).

Deze vragen kunnen betrekking hebben op:
- Zorg, zorgaanbieders, thuiszorgorganisaties
- Dagbesteding
- Wonen en aanpassingen
- Hulpmiddelen
- WMO aanvragen
- Ontspanningsmogelijkheden
- Maaltijd voorzieningen
- Mantelzorg

NXT Fysio
Locatie Odiliapeel
Oudedijk 57, 5409 AB  Odiliapeel
E. volkel-odiliapeel@nxtfysio.nl

Algemeen afsprakennummer:
088 - 26 26 000

Meer informatie