Odiliapeel heeft één basisschool, gevestigd in een Integraal Kindcentrum (IKC). Daar zijn ook de bibliotheek en
buitenschoolse opvang (BSO) in gevestigd. Inwoners zijn zeer tevreden over de aanwezigheid van de school. Er is
ook een lokaal aanbod aan bijscholings- en educatieve voorzieningen. Zo wordt er door een groep vrijwilligers van
Zorg en Welzijn Odiliapeel in de Peelhof (tuin) een educatief programma georganiseerd voor jongeren van het IKC
Den Dijk over de productie en herkomst van voedsel.


Voor middelbaar onderwijs moeten kinderen naar Uden (8 km), Mill (8 km) of Gemert (12 km). Deze afstanden
worden doorgaans gefietst en dat zijn de kinderen gewend. Wel zijn er zorgen over de verkeersveiligheid langs de
fietsroute door het buitengebied van Odiliapeel naar school (bijv. Rouwstraat en Oudedijk).
Ondanks het relatief grote aanbod in voortgezet onderwijs zijn voor praktijkonderwijs of meer vernieuwend
onderwijs de bewoners aangewezen op scholen op grotere afstand waarbij o.a. het beperkte OV, de keuze erg
lastig maakt.

Voor het mbo, hbo en universitair onderwijs moet je verder weg, bijv. Den Bosch, Eindhoven, Nijmegen, Tilburg.
Hbo’s en WO’ers verlaten Odiliapeel vaak voor een opleiding. Mbo’ers blijven veelal in Odiliapeel wonen tijdens hun
studie. De bereikbaarheid van de studentensteden met OV blijft een probleem door de slechte aansluitingen op de
essentieel verbindingen. Voor de dorpsbewoners worden er door vrijwilligers verzorgde AED cursussen aangeboden.