Op verzoek van de Gemeente Maashorst heeft het Peels Platform een paar maanden geleden een groep dorpsbewoners verzameld om gezamenlijk tijdens een tweetal bijeenkomsten te kijken naar kenmerken en karakteristieken van Odiliapeel. De resultaten uit de gesprekken worden dan uitgewerkt tot een zogenaamd Kernen Curriculum Vitae. Het doel is om voor elke woonkern van de Gemeente Maashorst een dergelijke Kernen CV op te stellen zodat niet alleen de aandachtspunten van iedere woonkern duidelijk worden maar dat we ook vanuit deze op dezelfde manier vastgestelde aandachtspunten gelijkwaardig in gesprek te gaan met elkaar en met de gemeente.

Het Peels Platform wil de uitkomsten van deze bijeenkomsten gebruiken om de visie en koers van Odiliapeel voor de komende jaren vast te stellen. Niet alleen om structureel met de Gemeente Maashorst te kunnen gaan maar ook om de diverse acties en projecten binnen het dorp in een totaal plan te laten passen. Op deze manier snijd het mes aan twee kanten. Als dorp weten we dan hoe en op welke thema’s we structureel met de Gemeente in gesprek willen maar ook hoe en waar de focuspunten liggen waar we als dorp aan moeten/willen werken.

Afgelopen weken hebben deze twee bijeenkomsten plaatsgevonden. De groep deelnemers bestond uit: Imke Claassen, Femke Raijmakers, Helga Wijnen, Monique Paanakker, Jenny Smits, Jan Bos, Huub Smeets, Wikke Raymakers. Sanne Hilhorst, Renske Timmers-Pennings , Lobke Reinen, Veerle Hilhorst, Rico Hilhorst en als vertegenwoordiger van het Peels Platform en mede-dorpsbewoner Bart Coppes.

Aan de hand van de thema’s Leven, ondernemen, ontspannen, leren en zorgen hebben we interessante gesprekken gehad over hoe we kijken als dorpsbewoner hoe deze thema’s spelen in ons dorp.

Gezamenlijk kwamen we tot de conclusie dat het goed tot zeer goed leven is in ons dorp maar dat er, verspreid over de vijf thema’s  een aantal punten zijn waar wij denken dat er extra aandacht aan gegeven mag worden om het leven beter te maken.

Deze punten hebben we verwerkt als focuspunten:

  1. Focussen op het behouden van de sterke sociale cohesie en ervoor zorgen dat inwoners zich blijven inzetten voor de gemeenschap.
  2. Focussen op het creëren van mogelijkheden voor mensen (jong en oud) om betaalbaar te kunnen (blijven) wonen in Odiliapeel.
  3. Focussen op het verbeteren van een aantal verkeersonveilige situaties.
  4. Focus op beter openbaar vervoer
  5. Focus op het creëren van mogelijkheden voor woon-zorgcombinaties in Odiliapeel voor inwoners van Odiliapeel die (24-uurs) zorg nodig hebben.
  6. Focussen op de balans tussen de leefbaarheid van het dorp i.r.t. de extra geluidsoverlast van vliegbasis Volkel.

Bovenstaande punten geven ruim voldoende aanleiding om samen met andere dorpsbewoners op zoek te gaan naar hoe we die focuspunten kunnen invullen. Welke acties of projecten moeten hiervoor uitgezet worden en door wie?

Daarom willen we als Peels Platform in contact komen met dorpsbewoners die bovenstaande punten ook daadwerkelijk willen oppakken. 

Graag nodigen het Peels Platform en de groep Kernen CV deelnemers iedere dorps bewoner uit om zich aan te melden via CONTACT. Heb jij een mening over hoe dingen georganiseerd zijn in ons dorp en heb je ideeën. Wil je gewoonweg graag meedenken en praten over koers van Odiliapeel in de komende jaren? Neem contact op!