Het Peels Platform is voortgekomen uit het voormalig dorpsbestuur Odiliapeel en is opgericht om het dorpsontwikkelingsproces in Odiliapeel vorm te geven. Het Peels Platform wil de dorpsontwikkeling stimuleren door projecten te initiëren en de gedragenheid van deze projecten door de dorpsbewoners stimuleren. Door te faciliteren en goed te coördineren wil het Peels Platform de belangen van de inwoners van Odiliapeel richting de gemeente Maashorst behartigen. Het uiteindelijk doel is om een prettig leef- en woonklimaat voor alle inwoners van Odiliapeel te scheppen en handhaven.

Om de belangen van de inwoners zo goed mogelijk te kunnen behartigen onderhoudt het Peels Platform regelmatig contact met de gemeente. De leidraad hierbij is de Kernen CV die in samenwerking met de Gemeente Maashorst in 2023 is opgesteld door bewoners. Het Peels Platform is de verbindende schakel tussen alle projecten in Odiliapeel en de Gemeente Maashorst, de commandant Vliegbasis Volkel, politie, Provincie, Meldpunt Overlast en de dorpsraden van de omliggende dorpen.

Heeft u input voor de projectgroepen of direct voor het bestuur? U kunt ons via CONTACT direct een bericht sturen.

Jos Tonnaer, Voorzitter

John Smits, Secretaris

Bart Coppes, PR

Hein Heeren, Penningmeester

Joëlle van Kilsdonk, algemeen bestuurslid