Projecten

 • Project 24-uurs zorg/woonvoorziening

  • Korte omschrijving: Een mooi initiatief om 24-uurs zorg te realiseren eventueel in combinatie met een woonvoorziening die voldoet aan de specifieke behoeften van onze dorpsgemeenschap.
  • Projectleden:
  • Projectcontactpersoon:

 

 • Verbeteren verkeersveiligheid

  • Korte omschrijving: Een cruciaal project dat tot doel heeft onze wegen en straten veiliger te maken voor alle weggebruikers, met bijzondere aandacht voor fietsers en voetgangers.
  • Projectleden:
  • Projectcontactpersoon:

 

 • Kermis 2024

  • Korte omschrijving: Een levendige kermis is een feest voor jong en oud en belangrijk in de samenhorigheid in het dorp. Deze projectgroep gaat zich inzetten om van de Kermis in 2024 wèl een succes te maken voor iedereen in Odiliapeel.
  • Projectleden:
  • Projectcontactpersoon:

 

 • Communicatie en PR

  • Korte omschrijving: Het opzetten van een centraal informatiepunt en netwerk om te zorgen dat nieuwe media en gedrukte media in het dorp elkaar versterken en zorgen dat alle (ook nieuwe) inwoners betrokken en op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen binnen ons dorp.
  • Projectleden:
  • Projectcontactpersoon:

 

 • Bouwinitiatieven starten

  • Korte omschrijving: Door het ontbreken van een daadwerkelijk dorpsplan op het gebied van wonen kan er willekeur ontstaan bij de ontwikkeling van nieuwe bouw initiatieven bij projectontwikkelaars, gemeente en inwoners van Odiliapeel. Deze projectgroep gaat zich namens het dorp bezig houden met de formulering van een toekomstvisie (dorpsontwikkelingsplan) op het gebied van bouwen en wonen voor de komende jaren.
  • Projectleden:
  • Projectcontactpersoon: